Game Developer

1. Số lượng tuyển dụng  Số lượng tuyển dụng: 10 2. Mô tả công việc Xây dựng và phát triển các dự án mobile game của công ty bằng Unity Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của game Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất trò …

Game Artist

1. Số lượng tuyển dụng  Số lượng tuyển dụng: 10 2. Mô tả công việc Tạo nội dung 2D/ 3D, animation / vfx tùy theo từng dự án Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của game Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất trò chơi Phối …