Tripsoft

Tripsoft Studio là nhà sản xuất và phát hành trò chơi điện tử trên điện thoại di động đang phát triển nhanh. Tripsoft là một Studio thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Trip đươc thành lâp năm 2018. Sau 5 năm hoạt động và phát triển, chúng tôi vẫn là một trong …

Policy

PRIVACY AND DATA POLICY ISSUED BY Free for Tripsoft Studio 1. INTRODUCTION AND GENERAL TERMSThese terms apply to the use of games and other products developed by Tripsoft Studio (TS/ ‘we’ / ‘us’). Our registered office is at 531A Upper Cross Street #03-108 Hong Lim Complex, Singapore, Singapore.This privacy and data policy (“Privacy Policy”) applies and has …