Về chúng tôi

Tripsoft Studio  là một công ty phát triển trò chơi và ứng dụng có kinh nghiệm 5 năm. Các sản phẩm dành cho smartphone, tablet phục vụ mọi đối tượng mọi lứa tuổi trên toàn thế giới. Trong 5 năm qua chúng tôi cũng đã cán được nhiều cột mốc, nhân sự phát triển lên …

Policy

PRIVACY AND DATA POLICY ISSUED BY Free for Tripsoft Studio 1. INTRODUCTION AND GENERAL TERMSThese terms apply to the use of games and other products developed by Tripsoft Studio (TS/ ‘we’ / ‘us’). Our registered office is at B12B-03, Functional Area of ​​Green City, Cau Dien Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam.This privacy and data …